From the album, "Love Affairz V. 1"

 

Artist: Suzi Analogue

 

Shot in  JTVIZION